Bergen Media By

Søk i bransjeregisteret

Filtrer på kategori

Smistad Kommunikasjon Ltd.

Vi lager løsninger for dine kunder!

  • Bli synlig på web! 
  • Sosiale medier i forretningskommunikasjon! 
  • Brukeropplevelse!

Adresse: Vestre Holbergsallm. 9
Sted: 5011
Ansatte: 1

Vil du oppdatere teksten? Ta kontakt.

Les mer om

MediArena

MediArena er et treårig prosjekt rettet mot mediebransjen i Bergensregionen. Formålet er å stimulere til økt innovasjon basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører. MediArena inngår i det nasjonale Arenaprogrammet som eies av Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd. MediArena er organisert som et akseselskap heleid av Stiftelsen Bergen Media By.

Nettstedet er levert av Kamikaze Media AS