Bergen Media By

Søk i bransjeregisteret

Filtrer på kategori

Snedig Design

Snedig Design er fem kvinner og fire menn med bakgrunn fra sosialantropologi, pedagogikk, programmering, språkfag, politikk, foto - og design. Snedig liker å jobbe tett med kunder og samarbeidspartnere fra alle slags bransjer og fagfelt, og har erfart at godt kommunikasjonsarbeid ofte oppstår i samspillet mellom mennesker med svært ulik kompetanse.

Adresse: Nordahl Brunsgt 7
Sted: Bergen
Ansatte: 9

Vil du oppdatere teksten? Ta kontakt.

Les mer om

MediArena

MediArena er et treårig prosjekt rettet mot mediebransjen i Bergensregionen. Formålet er å stimulere til økt innovasjon basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører. MediArena inngår i det nasjonale Arenaprogrammet som eies av Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd. MediArena er organisert som et akseselskap heleid av Stiftelsen Bergen Media By.

Nettstedet er levert av Kamikaze Media AS