Bergen Media By

Søk i bransjeregisteret

Filtrer på kategori

Grieg Music Education

Grieg Music Education (GME) er et norsk selskap som utvikler internettbaserte undervisningssystemer - og undervisningsinnhold som muliggjør kreativ utfoldelse for elever, uansett forutsetninger.Hovedproduktet er www.musicdelta.com - et internettbasert læringsmiljø for musikk- og kulturfagene.

Adresse: Edvard Griegsplass 1
Sted: Bergen

Vil du oppdatere teksten? Ta kontakt.

Les mer om

MediArena

MediArena er et treårig prosjekt rettet mot mediebransjen i Bergensregionen. Formålet er å stimulere til økt innovasjon basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører. MediArena inngår i det nasjonale Arenaprogrammet som eies av Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd. MediArena er organisert som et akseselskap heleid av Stiftelsen Bergen Media By.

Nettstedet er levert av Kamikaze Media AS