Bergen Media By

Søk i bransjeregisteret

Filtrer på kategori

Dataforeningen

Dataforeningen er i dag landets største kompetansenettvek for IT-profesjonelle og profesjonelle brukere av IT. Foreningen legge forholdene til rette for at de mange hundre aktive ildsjelene får best mulige rammebetingelser for sitt engasjement. Avdeling Bergen-Hordaland ledes av Dagfinn Kvinge, og har ressursgrupper innenfor emnene it-sikkerhet, it og distrikt, it service management, itil og prosessutvikling, objektorientering og software testing.

Relaterte artikler


Vil du oppdatere teksten? Ta kontakt.

Les mer om

MediArena

MediArena er et treårig prosjekt rettet mot mediebransjen i Bergensregionen. Formålet er å stimulere til økt innovasjon basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører. MediArena inngår i det nasjonale Arenaprogrammet som eies av Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd. MediArena er organisert som et akseselskap heleid av Stiftelsen Bergen Media By.

Nettstedet er levert av Kamikaze Media AS